Warunki udziału

Etap 1.

Warunkiem udziału jest otrzymanie zaproszenia ze strony organizatora lub zgłoszenie się, zapoznanie się z programem oraz  wypełnienie i przesłanie formularza-zgłoszenia udziału.

Etap 2.

Organizator potwierdza drogą elektroniczną fakt wpłynięcia zgłoszenia udziału.

Etap 3.

Weryfikacja zgłoszenia i potwierdzenie w formie elektronicznej udziału w konferencji ElektroVip 2021.

Etap 4.

Udział Uczestnika w trzydniowej konferencji ElektroVip 2021.